Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) спази обещанието си и изплати 112 952 848 лева по Схемата за преразпределително плащане (СПП) за Кампания 2020. Субсидии са преведени на 54 641 земеделски стопани, съобщиха от Фонда.

Преразпределителното плащане се очаква на 23 март

Изчисленията са извършени след изясняване на случаите на площи, декларирани от повече от един стопанин, както и на база актуализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“. 

Ставката за подпомагане по схемата е увеличена и е в размер на 150,80 лева за един хектар. Тя е определена със Заповед № РД 09-220 от 16 март 2020 г. на земеделския министър. За сравнение ставката за подпомагане за Кампания 2019  бе – 137,22 лева на хектар.

Схемата за преразпределително плащане предоставя подпомагане за първите до 30 хектара, които отговарят на условията по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП).