На 23 март 2021 г., вторник, Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) ще плати на земеделските стопани по Схемата за преразпределително плащане (СПП) за 2020 г. Това обещаха преди седмица от земеделското министерство.

Ще се изравняват ли субсидиите на българските и европейските фермери?

Ставката за 2020 г. бе определена със заповед на министъра на 16 март. Тя е 150,80 лв./ха за първите до 30 ха, за които земеделският стопанин има право на подпомагане.

За сравнение миналата година плащането беше направено на същата дата. Тогава 56 505 земеделски производители си разделиха 105 190 941 лв. Ставката тогава беше по-ниска – 137,22 лв. за един допустим хектар.

Увеличението тази година се дължи на възможността да се прехвърлят 70 млн. евро от ПРСР 2021 в Кампания 2020. С тези допълнителни средства общият бюджет по схемите и мерките на директните плащания за нарасна от 1,803 млрд. лв. на 1,943 млрд. лв. Общото увеличение на средствата е с близо 9%, което се разпределя между схемите на директните плащания.