Малко на 1,5 млн. лв. трябва да подпомогнат картофената реколта през тази година. ДФЗ отпуска целева субсидия за купуване на посевен материал от картофи за семепроизводство и консумация. Документи ще се премат във всички областни директции на институцията до 27 Май. Средствата ще се договарят от 6 до 17 юни, а изплащането им ще приключи до 15 юли 2011 г.

Максималната площ, за която един земеделски производител може да сключи договор с фонд ”Земеделие” за купуване на посевен материал за семепроизводство е 80 декара, а минималната – 5 декара. Максималната площ за засяване на картофи за консумация е 150 декара, а минималната – 5 декара.

Посевният материал от картофи за семепроизводство и консумация се купува от регистрирани търговци на посевен материал, включени в утвърден списък от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол /ИАСАС/.