Доплащането по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ (НР1/НР2) в размер на над 1 млн. лв. е извършено в началото на тази седмица, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) за Агри.БГ.

ДФЗ за мярка 11: Плащането е заложено за периода от 20 май до 20 юни

По индикативен график за директни плащания на Кампания 2019 окончателното изплащане на мярката на необлагодетелствани райони беше заложено за периода от 10 до 20 май след актуализирането на слой „Площи, допустими за подпомагане“ на базата на подадените възражения.

Първото и основно плащане по мярка 13 беше направено на 19 декември 2019 г., когато ДФЗ преведе 85 998 893 лв. на 32 434 кандидати. На бенефициентите, на които се извършваха допълнителни проверки, плащането беше наредено през първата седмица на месец януари.

Тогава от Фонда припомниха, че както и при оторизациите по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), калкулациите по мярка 13 са извършени след финализиране на процедурата по изясняване принадлежността на констатираните двойно заявени площи за текущата Кампания 2019.

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Подмярка 13.3: Започна приемът на заявления

За отпаднали от НР2 землища – по 25 евро/ха и догодина?

Вижте кои землища са предложени в обхвата на НР3