По инициатива на България, Комисията по земеделие в Европейския парламент (ЕП) одобри запазването на Националната преходна помощ, съобщиха от Министерството на земеделието.  

Субсидиите за фермерите - без промяна до края на 2022 г.?

От ведомството припомнят, че в края на миналата година земеделският министър Десислава Танева внесе декларация с искане в регламентите за т.нар. преходни правила на Общата селскостопанска политика (ОСП), които ще важат през 2021 г., да бъде запазена възможността държавите членки да могат да изплащат Национална преходна  помощ на нива, не по-ниски от тези през 2020 г. 

Документът бе подкрепен от още пет държави – Полша, Румъния, Унгария, Чехия и Кипър. Малта също изрази подкрепата си за запазване на помощта. В предложението на ЕК за преходни правила на ОСП от 31 октомври 2019 г. не беше включена възможност за продължаване предоставянето на подкрепата.

Приетият регламент позволява да се продължи с плащанията на земеделските производители и бенефициентите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). По този начин се осигурява предвидимост и стабилност за сектора, казват от агроведомството.

Към момента преходният период може да продължи до две години.

Той ще започне на 1 януари 2021 г. и ще бъде със срок от една година. В приетия текст на ЕП е включена възможност за удължаване на този период с още една година. Той трябва да се задейства автоматично, в случай че бъдещият дългосрочен бюджет на ЕС (МФР) и селскостопанската политика на ЕС не бъдат договорени и одобрени до 30 октомври.

Ако преходният регламент влезе в сила преди сключването на споразумението за бюджета на ЕС, националните средства за директни плащания, ПРСР и секторните програми през 2021 г. и потенциално през 2022 г., ще се основават на тези в бюджета за 2020 г.

В Преходния регламент е включена възможност и през преходния период държавите членки да дават преходно компенсаторно плащане на земеделските стопани, чиито землища са отпаднали от предефинирания обхват на районите със съществени природни ограничения, различни от планински – НР2. 

Предефинирането на тези райони беше направено и в България през тази година в съответствие с европейското законодателство. 

Ако текстът остане и след предстоящите преговори между ЕП и Съвета, 3644 стопанства в общо 201 землища, отпаднали от предефинирания обхват, ще имат възможност да получават и през 2021 г. преходното плащане в размер на 25 евро/ха.

Промяната ще бъде представена на пленарното заседание на 13 – 14 май 2020 г. Веднага след това ще се пристъпи към окончателно приемане на преходните правила след преговори между министрите, ЕП и ЕК.
 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.