Държавен фонд Земеделие изплати 27 697 000 лева като втори транш от субсидиите за подпомагане по Схемата за говеда и биволи, необвързана с производството, съобщиха тази вечер от Фонда.

Близо 6 000 земеделски стопани получават финансова подкрепа по схемата. Право на подпомагане имат фермери, които към последния ден за подаване на заявления отглеждат в стопанствата си минимум 70% от референтния брой животни, съгласно чл. 38, ал. 2 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

През декември фермерите получиха близо 19 млн. лева по схемата. Размерът на ставките е определен със заповед на министъра на земеделието и храните и е 195 лв. за говеда и 340 лв. за биволи.       
 

Схема за преходна национална помощ, необвързана с производството (ПНДЖ1)

Ставка (лв./животно)

Ставка пъви транш (лв./животно)

Ставка втори транш (лв./животно)

 

Говеда

 

195

 

78

 

117

 

Биволи

 

340

 

136

 

204