Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) е сключил през миналата година 2291 договора по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., като по тях са изплатени близо 489 млн. лв.
 
 
Това стана ясно днес, след като Министерският съвет одобри Годишния отчет на ДФЗ - Разплащателна агенция, за 2017 г. Точната сума по ПРСР е 488 639 628 лв.
 
В кампания 2017 по схеми и мерки, администрирани по линия на директни плащания, са приети над 113 600 заявления. Преведените субсидии за директни плащания по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през миналата година възлизат на 1 629 729 001 лв. 
 
Изплатените суми по пазарните мерки по линия на селскостопанските пазарни механизми през 2017 г. са в размер на 87 486 177 лв., от които 64 700 353 лв. са европейски средства, а 22 785 824 лв. - национални средства.
 
Българските фермери са получили през миналата година и 123 720 228 лв. по 22 схеми за краткосрочно подпомагане. Средствата са изплатени на 29 166 земеделски стопани, стана ясно от съобщението на правителствената пресслужба.