До края на септември тази година забавените 104 процедури на Местните инициативни групи (МИГ) ще бъдат обработени, а до 15 октомври всички чакащи разглеждане 369 проектни предложения ще бъдат оценени. Това обеща изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) Борис Михайлов при откриване на организираната от Разплащателната агенция дискусия с представители на Местните инициативни групи, които изпълняват своите стратегии.

Чудо за три дни ли бяха проверките за виртуалните стада?

В ДФЗ са постъпили общо 520 процедури, от които обработени са 416, а 104 са в процес на разглеждане. Към момента са обработени 789 проекта, от които 445 са по частните мерки и 344 – по публични мерки по ПРСР 2014-2020 г. Проектните предложения, които са в процес на разглеждане са 369, информират от ведомството.

Борис Михайлов: За преодоляване на забавянето е разписан и публикуван на страницата на ДФ „Земеделие“ План с действия, чието изпълнение е вече факт.

В дискусията, която се проведе във ВУЗФ, присъстваха представители на всички 64 Местни инициативни групи, които са получили одобрение за реализиране на своите стратегии. Участниците във форума бяха запознати с правилата за разглеждане и оценяване на проектите, които се подпомагат с безвъзмездна финансова помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Беше представена и информация по възникнали проблеми, свързани с осъществяване на предварителен и последващ контрол на инвестициите, сключване на допълнителни споразумения, както и подаване на заявки за плащане към проектите, които реализират

„Всички вие, които присъствате тук, сте натрупали значителен опит от досегашното прилагане на подхода ЛИДЕР и сте доказали своя професионализъм в тази област. В България подходът „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) работи успешно вече повече от десет години. Затова няма да позволя ДФЗ да възпрепятства изпълнението на нито един проект“, заяви шефът на Фонда. 

Той изтъкна, че през настоящия програмен период страната ни прилага за първи път многофондово финансиране на стратегиите по ВОМР, чрез които ще бъдат усвоени общо 386 млн. лв. от бюджетите на Програмата за развитие на селските райони и на останалите Оперативни програми.