ДФ „Земеделие“ отговаря на въпроси, които вълнуват одобрените заявители и директорите на учебни заведения, свързани с еднократната доставка по двете училищни схеми в периода от 13 март до 13 май.

Училищни схеми в кризата – възможни ли са злоупотреби?

Трябва ли да се спазват видовете продукти съгласно предоставените графици?

За еднократната доставка на продукти заявителите трябва да включат единствено броя доставки, които попадат в периода 13 март –  13 май. За еднократната доставка на плодове и зеленчуци не се прилага изискването да се разпределят най-малко 4 различни вида плодове и/или зеленчуци месечно.

Какви продукти могат да бъдат доставени и как да бъдат опаковани?

В периода 13 март – 13 май могат да се доставят всички плодове и зеленчуци, включени в Приложение № 1а от наредбата, и млечни продукти съгласно Приложение № 4. Сиренето и кашкавалът трябва да са предварително опаковани от производителя в индивидуални опаковки, в учебните заведения, от хладилни обекти, в деня на транспортирането. Те следва да се разпределят на целевата група по реда, без забавяне.

Остава ли изискването за най-малко 1/3 от доставките да са на продукти, произведени от земеделски стопани?

Да, то остава да важи за всички извършени доставки за учебната година 2019/2020, но отпада изискването за 4 вида плодове и зеленчуци месечно, тоест могат да закарат само един вид.

Как ще се разпределят продукти за деца/ученици, които нямат възможност да получат продуктите?

Когато част от децата или учениците отсъстват, доставените за съответния ден плодове и зеленчуци се разпределят между присъстващите в групата деца или в класа ученици, а доставените количества мляко и млечни продукти се разпределят между присъстващите деца или ученици в ден, различен от деня на доставката.

Ако част от децата или учениците нямат възможност да получат продуктите, те следва да бъдат разпределени на останалите деца и ученици от целевата група от учебното заведение.

Как ще бъдат отчетени доставките на продукти в извънредното положение?

Одобрените заявители подават заявка за плащане в областната дирекция на ДФЗ в срок от 10 работни дни след извършване на доставката. Количествата продукти следва да бъдат описани детайлно на различни редове, на планираните доставки по график.