Блицконтрол с министъра на земеделието и храните Десислава Танева ще се проведе днес, 4 ноември на Заседанието на Парламентарната комисия по земеделие.
 
Според програмата на Комисията, ще бъде разгледан Законопроект за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 20 март 2014 г., подписано на 24 юли 2015 г., № 502-02-34, внесен от Министерския съвет на 22 октомври 2015 г.
 
В рамките на заседанието ще се проведе и среща-изслушване с представители на Асоциацията на българските картофопроизводители.
 
Заседанието на ПК Земеделие и храни ще започне от 15.30 часа. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!