През март 2020 г. предстои отварянето на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Това каза министърът на земеделието Десислава Танева при откриването на международната изложба "Агра" 2020 в Пловдив. Агри.БГ е медиен партньор на традиционния форум, който е най-големият в сектора на Балканите.

Решено: По новия прием на подмярка 6.3 животновъдите не доказват доходи

"Подмярка 6.3 е първа от мерките, които отваряме за животновъдство, после продължаваме с мярка 4 и мярка 5", уточни министърът.

Всички плащания вървят в срок, по индикативните графици. Подкрепата за селските райони има много леки промени, каза още Танева.

По подмярка 6.3 земеделските производители с малки стопанства могат да кандидатстват стартова подкрепа. Тя е предназначена за подобряване на конкурентоспособността и стимулиране на производството на качествена земеделска продукция. Средствата могат да бъдат използвани за модернизиране и технологично обновяване на стопанствата и с цел опазване на околната среда и борба с климатичните промени.

Новото при подмярка 6.3, както и при 4.1.2 през 2020 г. е, че отпада изискването за доказване на минимум 33% доход от земеделска дейност към момента на кандидатстване. Целта на изменението е земеделските стопани да подават предложения за финансиране по-лесно.

Министърът добави, че държавната помощ за кланици ще стартира по друга линия, пак през Държавен фонд "Земеделие", през първата половина на годината.

"Първо започнахме с помощта за сектор плодове и зеленчуци, за да могат да се възползват от сезона", обясни Танева.

Държавната помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове“ ще бъде с бюджет 2,5 млн. лв. Тя е одобрена по настояване на стопаните, въпреки че миналата година не беше подаден нито един проект за изграждане на кланици по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“, която позволяваше финансиране със същата цел.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Излязоха списъците на проектите по подмярка 6.3

Новият прием по подмярка 4.1 дава приоритет на животновъдите

ДФЗ: Ранкингът по подмярка 6.3 е готов, вижте го