Над 8 приема по различни мерки са заложени да стартират през 2020 година. Това става ясно от индикативната годишна работна програма на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 за тази календарна година.

Кои мерки стартират през 2020 г.? Вижте индикативния график

Индикативният график с всички мерки беше гласуван днес, 15 януари, на заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР, научи Агри.БГ.

Както Агри.БГ вече писа, приемите, които ще стартират са разнообразни. Очаква се през 2020 г. да отворят прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП). Като тук приемът ще бъде насочен към малки животновъдни стопанства, които отглеждат свине, овце, кози или птици. 

Планира се отварянето на прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, отново с целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ – основно за модернизиране на активите във фермите.

В индикативния график е заложено и отварянето на подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства". Както и реализиране на прием по тематичната мярка 5, с която ще се подпомагат дейности, които се отнасят за епизоотии, възникнали след 1 януари 2018 г. 

Предвижда се още прием по подмярка 8.1. „Залесяване и поддръжка“, по подмярка  19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“, по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, по подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ и по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“

Очаква се в следващите няколко дни ресорното ведомство да качи актуализираната индикативна годишна работна програма на ПРСР на сайта си. Тогава ще стане ясно и кои приеми, кога са заложени да стартират.