Добричките земеделски стопани проявяват силен интерес към възможностите за европейско финансиране през 2020 г. и особено към Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Това съобщиха от Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич).

Кои са приоритетите в ПРСР за 2020?

На щанда на ОИЦ-Добрич по време на специализираното изложение „Борса за семена и посадъчен материал”, организирано от "Добрички панаир" близо 50 земеделски производители, пчелари, изложители и граждани са потърсили информация за предстоящите мерки по ПРСР 2014 – 2020 г. и Национална програма за пчеларство 2020-2022 г.

Критериите за допустимост на кандидатите, начинът на изчисляване на стандартен производствен обем на стопанство, допустими дейности и разходи са част от въпросите, свързани с предстоящото откриване на прием на проектни предложение по мерките 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ и 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“.

Земеделските стопани, които притежават стопанство с икономически размер от 6 000 до 7 999 евро, измерен в стандартен производствен обем, имат възможността да го модернизират по подмярка 4.1.2. чрез инвестиции в материални и нематериални активи.

Безвъзмездната помощ за един проект е от 1 250 евро и може да достигне до 25 000 евро. Приемът е планиран през април-май 2020 г.

През тази година средствата, в размер на 6 млн. лв. по мярка 6.3 са предвидени за икономическото развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в сектор „Животновъдство“, отглеждащи свине, овце, кози и птици. Финансовата помощ ще в размер на 15 хил. евро. Очаква се скоро да бъде обявен и приема.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Започват информационните срещи със земеделци за Кампания 2020 (ГРАФИК)

Приеми по кои мерки от ПРСР предстоят от 1 март?

Решено: ДФЗ плаща на фермерите почти 3 млрд. лв.