Няма да има прекъсване във финансирането за земеделските стопанства у нас въпреки забавянето в процеса на договаряне на многогодишната финансова рамка в ЕС.

Какво ни казахте: Фермерите се притесняват за субсидите през преходния период на ОСП


Ще има регулярни финансови постъпления както по линия на директните плащания, така и по ПРСР, заяви зам.-министър Лозана Василева на среща със земеделските кооперации, която се проведе край Варна.  


Бюджетът за следващия програмен период е с 5 % по-малко в сравнение с настоящия. У нас това ще се отрази най-вече върху средствата по Програмата за развитие на селските райони, по която се очаква редуциране с около 15 %. 

 

Какво предстои по ПРСР за 2020 г.? 
Основният приоритет е свързан с превенцията и възстановяването на щети вследствие на епизоотии през последните години в свиневъдството и при дребните преживни животни, обобщи зам.-министър Лозана Василева. 


"Планирали сме да отворим мярка 5 за възстановяване на потенциала за селскостопанската продукция, претърпяла щети в резултат на природни бедствия. Предстои прием по мярка 5.1 за инвестиции за повишаване на биосигурността на земеделските стопанства с цел да се предотврати разпространяването на болестите. По-късно през годината ще бъде отворена мярка 5.2, която се отнася за възстановяване на щетите и ще се подпомага закупуването на животни". 

 

Приоритет на Министерството на земеделието е подпомагането на малките стопанства и затова ще се отвори подмярка 6.3 от ПРСР. Вече приключи вторият прием по нея и с последната нотификация са прехвърлени допълнително 6 млн.евро за отваряне на целеви прием за подпомагане на инвестиции в животновъдството. Целта е отново повишаване на биосигурността в сектора.


По подмярка 4.1 също се подготвя целеви прием, който също ще е с приоритет животновъдство – за повишаване на конкурентноспособността на фермерите. 


В момента вървят два приема на проектни предложения: по мярка 1.1 за безплатни обучения на земеделските стопани. По нея е заделен целеви бюджет, свързан със здравето на животните. По мярка 16.1 също са заделени целеви средства за стимулиране иновациите в сферата на биосигурността на животновъдните обекти. 


За втори път ще се отвори и подмярка 4.1.2, насочена към малките стопанства. Отново по-дребните и средни фермери ще могат да се възползват от средствата по мярка 6.4.2 за диверсифициране на земеделската дейност, т.е. за развитие на неземеделски дейности.