Не е постъпил нито един проект за кланици по последния прием по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“. Това потвърдиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) за Агри.БГ.

Одобриха 2,5 млн. лева за изграждане на кланични пунктове

Справка показва, че по тази подмярка за преработка в малки стопанства от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) са подадени общо 5 проекта. Стойността на заявената финансова помощ е 383 603 лв., която е далеч под обявения бюджет от 3 295 760 лв.

Приемът бе отворен на 22 октомври и приключи на 23 декември 2019 г. По процедурата можеха да кандидатстват малки стопанства, които се занимават с животновъдство, плодове и зеленчуци или етерично-маслени и лекарствени култури.

Междувременно от ДФЗ вече одобриха нови 2,5 млн. лв. за изграждане на кланици, но този път по схемата на държавна помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове“. Те се отпускат именно по настояване на стопаните, които обаче незнайно защо не са се възползвали от подмярка 4.2.2.

Максималният интензитет на държавната помощ е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един стопанин, но не повече от 90 000 лева. Предстои да бъдат утвърдени указания по схемата, след което ще бъде отворен и прием за кандидатстване.

Любопитно е, че по останалите две държавни помощи, отпуснати специално за животновъди, има доста по-голям интерес. Най-голям е бумът на подадените документи за доилна техника, следвана от подпомагането за изграждане на минимандри.