Данък добавена стойност (ДДС) за плодове, зеленчуци и слънчогледово олио да се свали на 9%, а на брашното да отпадне. Тези предложения са внесени в парламента преди второ четене на актуализацията на държавния бюджет от Пламен Абровски, председател на Комисията по земеделие в Народното събрание, и други депутати на „Има такъв народ” (ИТН).

Гласувайте: От какво ще страдат най-много фермерите при разразилата се политическа криза?

Освен като антиинфлационна и компенсаторна мярка данъчното облекчение „ще спомогне за предотвратяване на злоупотребите, ще ограничи сивия сектор и ще защити българските производители от нелоялна конкуренция, идваща както от сивия сектор, така и от страна на производители от съседни държави членки на Европейския съюз”, пише в мотивите на предложението . 

„С намаляване на ставките на ДДС ще изчезне икономическата изгода от източване на ДДС, от неотчитане на продажби и съответно невнасяне на ДДС, тоест ще се увеличи ефективността на данъчната система, защото ще се намалят измамите и укриването на данъци”, заявяват вносителите.

Със сериозните проблеми, възникнали в резултат от войната в Украйна, е обосновано и включването на олиото в обхвата на разпоредбата за определяне на данъчна ставка от 9% в Закона за данъка върху добавената стойност.

Идеята е мярката да действа една година – от 1 юли 2022 г. до 1 юли 2023 г. Същият период на действие е предложен и за нулевото ДДС на брашното.

Предложението е свързано с необходимостта от смекчаване на въздействието на високите цени на хляба върху домакинствата и „ще способства за постигане на висок социален и икономически ефект при значително нарасналите цени по веригата от зърнопроизводителите до производителите и търговците на хляб”, се заявява в мотивите на текста.

Допълнително финансиране за увеличение на възнагражденията на персонала на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) в размер на 20% от настоящите възнаграждения е сред другите предложения, внесени от Абровски между двете четения на измененията в държавния бюджет за 2022 г., засягащи област „Земеделие”. В списъка за увеличаване на заплатите влизат още: Изпълнителната агенция за борба с градушките, Селскостопанската академия, Изпълнителната агенция по горите.

Ресурсът, необходим за тези увеличения, се предлага да дойде от очакваните приходи от по-високата събираемост на Данък върху добавената стойност.