Всички земеделски стопани, бенефициенти по схемата за национални доплащания за клане на говеда, обвързана с производство, които нямат задължения към националния бюджет, ще получат субсидиите си днес, посочва ДФЗ в официално съобщение до медиите. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 200 811 лв.

До 10.12.2010 г. – периода за кандидатстване, са били приети 116 броя заявки. Одобрени са 101 бенефициента, които са спазили изискванията по схемата.Стойността на субсидията е 88 лв. за едър рогат добитък над 8 месеца и 68 лв. за едър рогат добитък под 8 месеца