По повод обвинения от страна на животновъди към зам.-министър Цветан Димитров, че е разрешил помощ по de minimis за закупуване на транспортни средства за кучета, вместо парите да отидат при фермерите, Фермер.БГ изпрати официално запитване до МЗХ. От ведомството отговориха, че схемата по никакъв начин не ощетява разпределението на вече определения финансов ресурс за животновъдите и заседанието не е председателствано от Цветан Димитров, а от Мирослав Найденов. В Download центъра публикуваме документи, изпратени ни от животновъди, от които се вижда редът и начините за подпомагане по въпросната схема.

Отговор на МЗХ:

"Провелото се на 11 ноември 2010 г., в сградата на Министерството на земеделието и храните заседание на Управителния съвет на ДФ „Земеделие” беше ръководено от председателя на УС д-р Мирослав Найденов и датата на провеждане на съвета не съвпада с посоченото от Вас отсъствие в чужбина на Министър Найденов.


"В дневния ред на заседанието на УС на ДФЗ водено от председателя му министър Мирослав Найденов на 11 ноември 2010 г. в сградата на МЗХ беше разгледана точка за предоставяне на средства по принципите на схемата de minimis на земеделски производители, отглеждащи кучета от породите „Българско овчарско куче” и „Каракачанско куче”, като мотивирано предложение за нейното разглеждане на управителен съвет е отправено в писмен вид от Асоциация „Българско овчарско куче” (регистрирана по смисъла на Закона за животновъдството).

Схемата предоставя възможност на земеделските стопани за закупуване на транспортни средства за превоз на кучета при осъществяване на функцията им по охрана и водене на животински стада, отглеждани предимно в планински и полупланински райони. Максималния финансов ресурс е в размер на 160 000 лв., като реално усвоените парични средства са в размер на 90 000 лв.

„Българско овчарско куче” и „Каракачанско куче” представляват ценна част от генофонда на страната, като със закупуването на посочените транспортни средства се изпълняват и изисквания на ЕС за хуманно отношение към животните, по време на тяхното придвижване в страната.Посочения финансов ресурс за разпределение е взет от неусвоени парични средства по приключили схеми за подпомагане и по никакъв начин не засяга или намалява, разпределението на вече определения финансов ресурс за животновъдите в България по временната Държавна помощ за подпомагане на земеделските производители на селскостопанска продукция, с цел съхраняване на стопанствата при настоящата финансова и икономическа криза. По аналогичен начин бяха предложени и предоставени средства за подпомагане на птицевъдството и свиневъдството, както и допълнителни средства за биволовъдството."

Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!