Лозарите проявяват сериозен интерес към възможността за подпомагане на дейности, свързани с преструктурирането и конверсията на лозя, показват анализи на ДФЗ. В новата Национална програма за развитие на лозарството 2014-2018 г. е предвиден бюджет по мярката за преструктуриране и конверсия в размер на 80.8 млн. евро. Само за 2014 г. по нея трябва да се изплатят над 16.1 млн.евро.

 

По мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се подпомага конверсия на сортовия състав на насаждението със сортове, класифицирани за съответните лозарски райони на страната, както и преструктуриране на лозята – чрез презасаждане с промяна на местонахождението на лозята, засаждане с права от националния резерв. Подпомага се и подобряване на техниките за управление на лозята.

 

От ДФЗ информират, че кандидатите по мярката нямат право на презасаждане на лозарски парцел със същия винен сорт в съответствие със същата система за култивиране, представляващо обичайно обновление на лозята, които са приключили естествения си жизнен цикъл. Не се финансират и дейности, свързани със защита от щети, нанесени от диви животни, от градушка чрез покриване на лозовите насаждения с предпазни мрежи, както и подмладяване на лозовите насаждения и попълване на празни места от пропаднали растения с нов посадъчен материал.

 

Максималният размер на финансовата помощ за мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е до 75% от стойността на действителните разходи за изпълнение на всяка конкретно определена дейност. Финансовата помощ може да бъде изплатена авансово, в размер до 80% от договорираната финансова помощ, но при условие че изпълнението на дейностите е започнало.

 

От ДФЗ уточняват, че авансово плащане може да бъде заявено до 6 месеца от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, но не по-късно от 31 юли на съответната финансова година. Лозарите, получили финансиране по мярката, имат задължение да използват инвестицията по предназначение в срок до три години след изпълнение на инвестицията.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!