Догодина Европейската комисия (ЕК) ще отпусне 200,9 млн. евро, за да могат страните членки да рекламират своите селскостопански хранителни продукти на световния пазар.

ЕК: Политиката за подкрепа на фермерите трябва да бъде опростена

Комисията прие Работната програма на политиката за насърчаване на селскостопански и хранителни продукти през 2020 г. Тя цели да помогне сектора да се възползва от разрастващия се и все по-динамичен глобален пазар.

„Нашата политика за популяризиране с непрекъснато нарастващ бюджет подкрепя производителите от ЕС да покажат своите продукти, както и да се изправят пред пазарни трудности“, заяви еврокомисар Фил Хоган. 

По думите му действащите търговски споразумения също създават условия за увеличаване на износа. За пример той посочи наскоро подписаното двустранно споразумение между ЕС и Китай относно географските указания.

ЕК: „118 млн. евро ще бъдат насочени към кампании, преследващи пазари извън ЕС, като Канада, Китай, Япония, Корея, Мексико и САЩ. Допустимите за подпомагане сектори са млечни продукти и сирене, вино, маслини и зехтин.“

От януари право да кандидатстват за финансиране и да представят своите предложения имат търговски организации, организации на производители и агрохранителни групи, които се занимават с промоционална дейност.

Със свой проект в кампанията могат да участват както една или повече организации от една европейска страна, така и поне две национални организации от поне две страни членки.

Допълнителни 9,5 млн. евро са заделени за собствените инициативи на Комисията. Те включват участие в панаири и информационни кампании, както и дипломатически инициативи, ръководени от Европейския комисар по земеделието и придружени от бизнес делегация.