Как бъдещият председател на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен си представя новата Обща селскостопанска политика (ОСП) за подкрепа на земеделските производители в ЕС?

Лице в лице със SWOT анализа за земеделие

В писмо, посветено на мисията на новата ЕК, Урсула фон дер Лайен призова бъдещия еврокомисар по земеделието Януш Войчеховски да приключи бързо преговорите за създаване на модерна и опростена ОСП за периода след 2020 г.

Това съобщи бюлетинът на българското аграрно министерство, посветен на новата ОСП. Сега целта е да се стигне до сделка, която да бъде „амбициозна по отношение на безопасността на храните, екологичните и климатични цели“, смята Урсула фон дер Лайен.

Новата ОСП трябва да стимулира приемането и прилагането на цифрови технологии, като запази конкурентоспособността на сектора, осигури доход за фермерите и подкрепя развитието на младите земеделски стопани.

За прилагането на ОСП Урсула фон дер Лайен възлага на комисаря по земеделие да работи в тясно сътрудничество с държавите членки за разработването на техните стратегически планове, като се осигури необходимия баланс между европейските цели и националните приоритети.

Необходимо е също да се обърне специално внимание на изискванията за постигане на екологичните и климатични цели

Урсула фон дер Лайен отправи покана към Януш Войчеховски да фокусира своите усилия към екологичните и климатични цели и да предложи нова стратегия за селските райони, след като бъде постигнато окончателно споразумение по текущата реформа на ОСП

Тя подчерта важната роля, която има земеделието за постигане на ангажиментите на ЕС по отношение на климата, като в същото време е „директно изложено на ефекта от климатичните промени“. 

„Работата на новия еврокомисар по селско стопанство ще бъде да осигури необходимото, за да може секторът да изпълни поетите екологични ангажименти и да бъде подкрепен, за да се адаптира към промените в климата, демографските процеси и технологиите", смята бъдещият председател на ЕК.

Урсула фон дер Лайен настоява комисарят по земеделие да „има специален фокус върху по-здравословен и устойчив начин за производство на храни“, което ще бъде „важна част от Европейската зелена сделка“, която ще бъде „отличителна характеристика“ на предстоящия мандат. 

Полският кандидат за комисар е приканен също да даде принос към новата стратегия за устойчиво производство на храни „От фермата до вилицата“, като се търсят начини за подобряване на устойчивостта на всички етапи на хранителната верига, включително чрез методи за биопроизводство. 

Друг важен акцент в писмото е осигуряването на приноса на селското стопанство и производството на храни за постигане на целите по отношение на околната среда, климата и биоразнообразието, особено чрез намаляване на употребата на пестициди, изкуствени торове и химикали, на територията на ЕС, и отвъд.

Г-жа фон дер Лайен настоява също за по-силна система от географски указания, както и за нова дългосрочна стратегия за селските райони.

В писмо, посветено на мисията на бъдещата Европейска комисия, бъдещият председател на Европейската комисия подчерта необходимостта членовете на ЕК да работят заедно като екип и да си сътрудничат с други европейски институции.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.