По време на последното заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел България излезе със Съвместна декларация заедно с Полша, Румъния, Словакия и Унгария относно ситуацията на пазара на пчелен мед. 

Може ли Зелената сделка да направи фермерите неконкурентни?

Чрез нея те настояват ЕК да реши проблема със системното внасяне в ЕС на мед на изключително ниски цени. Вниманието отново бе насочено към тревожната ситуация в сектора, изправен пред сериозни предизвикателства още преди кризата с COVID-19. 

По време на заседанието земеделските министри обсъдиха и Зелената сделка на ЕС. Европейската комисия отново изтъкна, че е важно целите и приоритетите на Стратегията „От фермата до трапезата“ да бъдат включени в бъдещите Национални стратегически планове по ОСП. 

Министрите приканиха ЕК да публикува своите препоръки възможно най-скоро и поставиха под въпрос техния задължителен характер. Те призоваха за прозрачност, субсидиарност и структуриран диалог в процеса на одобрение на Стратегическите планове. 

Българската делегация изрази позиция, че реализацията на амбициозните цели зависи много от осигуряването на достатъчен допълнителен финансов ресурс и максимална гъвкавост. Те следва да бъдат съобразени с конкретните специфики и потребности на национално ниво.

По отношение на зелената архитектура на бъдещата ОСП след 2020 г. България заяви, че задължителността на екосхемите за държавите членки остава един от основните политически елементи, без да се пренебрегват останалите чувствителни въпроси, като запазване на обвързаната подкрепа и преходната национална помощ. 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.