Финансова подкрепа за пчеларството, стимули за биопроизводителите и смазващият внос от трети страни бяха част от темите на последното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел. Ето каква позиция защити земеделският министър Христо Бозуков по отделните точки.

Важното - чуйте в AgriПодкаст

План за действие за развитие на биологичното производство

Стимулирането на малките биопроизводители и преработватели трябва да бъде един от приоритетите в този план, смята българският министър. Заложените в проекта цели задават рамката, но те трябва да бъдат съобразени със спецификите и степента на развитие на биопроизводството във всяка страна членка. България настоява за целево финансиране на промоционални кампании за по-ефективно реализиране на биопродуктите.

Внос от трети страни

Към момента чувствителни продукти за България са вносът на мед, слънчогледово масло, птиче месо и орехови ядки от Украйна и Меркосур. За нас е важна и защитата на географските означения. Ресорният министър даде като добър пример включването на българското розово масло в споразумението за свободна търговия с Австралия, както и намаляването на квотите за овче и агнешко месо от Нова Зеландия.

Подпомагане на пчеларството

България подкрепя да има финансово подпомагане за здравето на пчелите чрез националните пчеларски програми. Предложението идва от Хърватия, Франция, Гърция, Италия, Унгария и Румъния. 

„И при нас намаляването на пчелната паша, резките промени в климата и повишената зимна смъртност влияят негативно върху числеността на пчелната популация и ефективността от производството“, каза българският земеделски министър.

Клетъчно отглеждане

Към момента България определя като неприемливо предложението да бъде забранено клетъчното отглеждане на определени видове животни, като най-често това са кокошки носачки, свине, зайци. При налагането на нови правила трябва да се вземат предвид всички фактори, както и те да бъдат въведени поетапно, за да няма сътресения за производителите. Такава забрана може да доведе до дефицит на яйца и други продукти от животински произход, смята Бозуков.

„Необходим е достатъчно дълъг преходен период с оглед на амортизацията на инсталациите, които са въведени в експлоатация през 2010-2020 г. Адекватната финансова подкрепа на национално и европейско ниво предвид загубите, които ще бъдат претърпени от страна на сектора, е от съществено значение“, допълни той.

Убиване на мъжки пилета

На заседанието бе обсъдена и евентуалната забрана за системно убиване на мъжки пилета. Тук Христо Бозуков отново призовава да се проучат първо нагласите и въздействието на национално ниво, подчертавайки, че е важно активното участие на операторите и индустрията.