Съгласно последните данни от Департамента по околната среда, храните и селското стопанство на Великобритания (Defra), числеността на производителите на биопродукция през 2017 г. се е увеличила с почти 2% в сравнение с предходната година, съобщава farminguk.com.

Нови правила за биопроизводството в ЕС влизат в сила от 2021 г.

В момента количеството на органично обработваемите земи в страната е 510 000 ха, а броят на производителите възлиза на 6 600. В сектора предобладават животновъдните стопанства, тъй като 64% от английски биоземи са класифицирани като пасища

Според статистика числеността на поголовието от „био“ овце се е увеличила с 5,5% до 887 000 животни, а поголовието от „био“ свине за година почти се е удвоило от 31 000 до към 59 000 глави.

Колкото до растениевъдството, то 7% от органичните земи в Англия се използват за отглеждането на житни култури, от които органичните зърнени култури заемат 37 400 ха.

Службата за биосертификация OF & G, която сертифицира повече от половината органични земи в Англия, обяснява ръста с това, че фермерите се ориентират по потребителското търсене и реагират на интересите на пазара. Те виждам потенциала на биоземеделието и са готови да внедряват съответните практики.

Нашите оценки сочат, че около 300 000 кг синтетични пестицидни активни съставки и 40 000 тона изкуствен азот няма да бъдат използвани в селското стопанство, казва Роджър Кър, изпълнителен директор на OF & G, отбелязвайки, че намаляването на потребността от агрофимия е важна, отчитайки Брекзит.

Освен това в момента все повече потребители питат за биопродукти. Отчитайки увеличаването на обработваемите почви, сертифицирани като био, може да се заключи, че в близките години сектор биоземеделие активно ще се развива, допълва експертът.