Поредицата „Млади предприемачи“ включва безплатни наръчници за настоящи и бъдещи фермери, които искат да търгуват със своята селскостопанска стока на необятния китайски пазар. 

Електронна търговия с агростоки

Първата книжка от 40 страници е подробно помагало как да се регистрира търговска марка в Китай, кои са необходимите документи, как протича процесът, сроковете на валидност на издадените разрешителни, дължимите такси. 

Тя включва подробни приложения с адресите на офисите за регистрация в Китай. Публикуван е и списък с агенциите, които извършват услугата в азиатската страна.

Следващата книжка от 96 страници е наръчник за електронна търговия между Китай и страните от Централна и Източна Европа. В нея са обяснени процесите на управление на трансграничната електронна търговия на дребно – освобождаване от митница, данъци, данни, кредитен рейтинг, платформи, митническа проверка и логистика. 

Указани са също начините за заскладяване на стоката, както и списъците на разрешените стоки за трансгранична електронна търговия.

В печат е трета книжка от около 120 страници, която разяснява вноса на селскостопански и други стоки (мостри) в Китай. Освен преработените продукти от хранително-вкусовата промишленост за азиатската страна могат да се изнасят само продукти, за които има разписани двустранни протоколи и чиито процедури са приключени. 

В момента са открити 31 процедури за изпълнение на изискванията за внос в Китай на български селскостопански продукти. От тях са завършени за царевица, люцерна, мляко и млечни продукти, комбинирани фуражи на растителна основа и фуражни добавки, белено слънчогледово семе, слънчогледов шрот.

На едно място са събрани всички необходими документи за търговия с Китай – регистрационни форми, фактури, приемо-предавателен протокол, регулаторни списъци, товарителници, сертификати, етикети. 

Отпечатаните вече наръчници от поредицата могат да се намерят в Българска търговско-промишлена палата, Аграрен университет-Пловдив, УНСС-София, Столичната библиотека, Център „Конфуций“ на ВТУ „Свети Кирил и Методий“.

Безплатни копия има и в офиса на издателя на поредицата – Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа, на бул. Васил Левски 106 в столицата.