Базовите плащания на хектар да бъдат преформулирани. Това е една от посоките за промяна на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2027 г., която вече е предмет на сериозни дискусии.

Още по темата: Ще отпаднат ли директните плащания след 2027 г.?

Макар 4 години да не са кратък период от време, предвид продължителните процедури в Брюксел и избора на нов Европарламент тази година, не е случайно, че свои становища относно бъдещето на ОСП  представят вече фермерски организации, като най-голямата в Европа – Copa-Cogeca, профсъюзи на работещите в земеделието, еколози, природозащитници, работодателски организации.

Темата е обект на дискусия и с потенциалните кандидати за евродепутати в следващия мандат на Европарламента. Той ще излъчи и състава на новата Европейска комисия. Тя ще обобщи дискусиите, които вече текат, и ще формулират главните насоки в ОСП след 2027 г. 

Бъдещето на европейското земеделие се обсъжда и в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), а докладчик по нея е представителят за сектор „Земеделие” от България – Стоян Чуканов. Към момента становището на Комитета е прието на секция, а през януари ще бъде гласувано на пленарна сесия.

„Като цяло нагласата е за повишаване на сегашните 30% на условност за зелените плащания, както и обвързване на плащанията в много по-голяма степен с услугата, която фермерите предоставят на обществото. Тъй като средствата от бюджета за ОСП се осигуряват от данъците на европейските граждани, целта е плащанията към стопаните да не зависят само от големината на обработваемата площ, а от ангажиментите им за борба с климатичните промени – тоест от приноса им за околната среда, биоразнообразието, улавянето на въглерода и т.н.”, обяснява Чуканов.

В началото на дискусията в ЕИСК концепцията, че средствата за ОСП като процент от общия бюджет на Европа трябва да се увеличават, а не да намаляват, каквато е тенденцията, е срещнала категорично отрицание от страна на Германия, Дания и други държави, които са нетни донори. В момента изобщо не се споменава идеята за ръст на бюджета на ОСП, както много български фермери смятат, че трябва да се случва предвид инфлацията.

„В нашата работна група има 15 участници – всеки със своята гледна точка и визия. Като докладчик по темата моята задача беше да ги обобщя и да намерим компромис между различията. При нас има диалог, никой не крещи. На всички е ясно – и на работодатели, и на синдикати, и на фермери, и на еколози, че няма как да съществуват едни без други и трябва да се намери някакъв компромис, който да бъде общоприемлив”, споделя Чуканов.

Част от работната група е и Удо Хемерлинг, представител на най-голямата фермерска организация в Германия (DBV), който вярва, че европейското земеделие не може да продължава по един и същи начин и да очаква различни резултати.

„Климатичните промени навсякъде в Европа ни напомнят, че никой не е по-голям от природата. Обществото също го изисква. Природозащитните организации вече са много силно политически представени. Тоест няма как да не се съобразим с това, какво всъщност иска обществото”, казва Чуканов предвид тенденцията за позеленяване на земеделието. 

Предизвикателствата, които много български производители усетиха с отварянето на пазарите, провокират представителя ни в ЕИСК 
още през април 2023 г. да предложи самоинициативно становище за бъдещето на ОСП. 

Междувременно Белгийското председателство, което поема щафетата на 1 януари 2024 г., иска от Комитета сходно становище на тема „Насърчаване на автономно и устойчиво производство на храни”. Това позволява на Комитета да разшири бюджета и да привлече повече членове в работната група, които са представители на различни фермерски организации от Испания, Дания, Ирландия, Италия, Португалия, Унгария, Румъния, както и президента на Световната фермерска организация (WFO), който представлява и Франция. 

„Нашата цел е не просто да имаме стратегия след 2027 г., а как да развиваме устойчиво и автономно земеделие. Освен това Съветът на министрите иска да ускори процесите за приемане на нови членове, което също ще се отрази на ОСП и нейните стратегии”, подчертава Стоян Чуканов.

 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg