Над 3,5 млн. евро (3 652 530 евро) ще получи България по схемата за предоставяне на пресни плодове и зеленчуци в детските градини и училищата – Училищен плод. Това стана ясно след като Европайската комисия разпредели окончателно националните пакети по схемата за стопанската 2014/2015 г.

Най-големите бенефициенти по схемата за 2014/2015 ще бъдат Италия, която ще получи 29.2 млн. евро, следвана от Германия ( 22,8 млн. евро), Полша (20,5 млн. евро), Франция (15 млн. евро), Испания (10,7 млн. евро ), Румъния ( 6,8 млн. евро), Чешката Република ( 5,4 млн. евро), Холандия (5,4 млн. евро), Унгария ( 5,4 млн. евро) и България (3,6 млн. евро).

През тази година, контекста на реформата в ОСП 2014-2020, ЕК взе решение бюджетът за 28-те държави-членки да нарасне от 90 млн. на 150 милиона евро.

Финансирането на България от Европейския фонд е 90%, 10% е националното съфинансиране. Толкова висок процент на европейско финансиране имат само още Естония, Хърватска, Литва и Латвия, следвани от Румъния и Словакия с – 89%.

През 2012/2013 по схемата Училищен плод са били подпомогнати над 8.6 милиона деца от държавите-членки на ЕС. Спрямо предходната година увеличението е с 6%.

Целта на прилагането на Схемата Училищен плод е да се възпитава по-здравословно хранене у децата, за да се преодолеят проблемите, свързани със затлъстяването и негативните последици за детското здраве.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!