Пчелари споделиха с Агри.БГ, че в Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД) не се вижда конкретния земеделски производител, а номера на сертифициращата фирма. Притеснява ги как и кой ще поеме отговорност при евентуална злоупотреба. Отправихме въпроса към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), от където обясниха защо това е така.

Новата наредба за контрол върху ПРЗ влезе в сила

Уведомяването в системата се извършва от лицето, отговорно за провеждане на раститенозащитното мероприятие, като това може да бъде земеделският стопанин (ЗС) или собственикът/управителят на юридическото лице (в случай, че ЗС е юридическо лице), обясняват от агенцията.

Също така е възможно регистрацията да бъде направена и от агроном, когато има договор, в който ясно да е дефинирана отговорността за извършване на растителнозащитното мероприятие в земеделското стопанство

Друга възможност за вписване в системата е от лице със сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или от консултант, вписан в регистъра по чл. 6, ал. 1 от ЗЗР“, уточняват от БАБХ.

От Агенцията уверяват, че не е възможно при злоупотреба да не се стигне от отговорното физическо или юридическо лице и уточняват:

При сигнал за нередност се търси отговорност от лицето, което извършва или възлага растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и е отговорно за провеждане на растителнозащитното мероприятие.

В отговора си от БАБХ припомнят, че електронното съобщение (имейл), което пчеларите получават, съдържа линк към системата ЕПОРД, където на картата се визуализира конкретното местоположение на планираното мероприятие.