Към 22 февруари регистрираните земеделски стопани в системата за електронно оповестяване (ЕПОРД) са 7000 души от общо около 11 000 регистрирани потребители, информират от земеделското минисстерство. Броят на регистрираните пчелари е значително по малък – 4000 души.

Настояване на пчелари: Земеделците без регистрация в системата да бъдат наказвани

Министърът на земеделието не се появи на протеста на пчеларски организации през сградата на ведомството, но в същото време бе публикуван писмен отговор нн депутатски въпрос от преди две седмици, касаещ проблемите с регистрацията в ЕПОРД. Към настоящия момент такива няма, заявяват от министерството, но признават, че е имало затруднения:

„При стартиране на системата в БАБХ постъпиха единични сигнали за проблеми при регистрацията, свързани основно с допуснати от потребителите неточности – некоректно въведени телефонни номера, имейли и номера на пчелини, които своевременно бяха разрешени от администраторите на електронната платформа“.

От ведомството уточняват, че времени затруднения за земеделските стопани са създадени от прекъсванията на достъпа до регистрация на лицата, притежаващи сертификат по чл. 83 от ЗЗР. Те са с право за използване на препарати от професионална категория на употреба. Според министерството техният брой бил голям и много хора използвали регистъра по едно и също време, от което се получили временни проблеми.

„От този регистър земеделските стопани получават информация как са въведени номерата на сертификатите по чл. 83 от ЗЗР и актуалността на мобилните телефонни номера, необходими за регистрация в ЕПОРД. Това наложи периодичното рестартиране на сървъра, с цел възстановяване на връзката, така че стопаните да направят справка в регисъра своевременно“, подробно се обяснява в отговора на аграрното министерство. 

Оттам припомнят, че е важно земеделските стопани да се регистрират в платформата преди започване на растителнозащитните мероприятия. Същото важи за пчеларите, за да могат да получат навременно уведомяване.

В пчеларския сектор обаче има опасения, че системата няма да им даде никакъв гарант и защита от недобросъвестни земеделци, попълнили невярна информация.  От „Националния браншови пчеларски съюз“ и сдружение "Български свободни пчелари" пък внесоха протестно писмо в аграрното министерство с настояване за промяна на Наредба 13 и санкциониране на нерегистриралите се земеделци, които извършват пръскания.

В същото време броят на регистрираните пчелари продължава да не е оптимален. От около 14 000 стопани на пчелни семейства, едва 4000 са в системата на ЕПОРД. Председателят на сдружение "Биологично пчеларство" Петко Симеонов призова всички пчелари да се регистрират, за да не се дава повод за оправдание на чиновниците после.