Административното обслужване на БАБХ продължава да се извършва на място в Централното управление, Областните дирекции по безопасност на храните и специализираните структури, като се спазват препоръките за предпазване от коронавируса.

Как работи БАБХ в условията на пандемия?

Агенцията припомня, че стопаните могат да използват и формите за дистанционна комуникация: телефони; електронни адреси; лицензирани пощенски оператори и системата за сигурно електронно връчване.

Дейността на администрацията протича без прекъсване. Административните срокове се запазват без промяна.

Заявления за предоставяне на административни услуги се приемат по пощата, чрез системата за сигурно електронно връчване. Те трябва да се сканират и изпратят по електронна поща.

За административни услуги, предоставяни от ЦУ на БАБХ, фермерите могат да използват [email protected]

За административни услуги, предоставяни от ОДБХ и специализираните структури на БАБХ, се пише на електронни адреси на ОДБХ и специализираните структури на БАБХ, посочени в раздел „Контакти“ babh.government.bg.

 Плащанията към администрацията могат да се извършват и по банков път.

Сигнали, предложения, жалби и запитвания се подават на Горещия телефон на БАБХ – 070012299, онлайн на страницата на БАБХ, на посочените електронни адреси и чрез системата за сигурно електронно връчване.

Въпроси се задават на телефоните, посочени в раздел „Контакти“ на babh.government.bg, и по електронната поща.