Миналата седмица Министерството на земеделието обяви, че предлага на ЕК отварянето на нова, извънредна мярка Covid-19, с която да се подпомогнат уязвими сектори в селското стопанство. Нейният бюджет ще включва неусвоени средства от три европейски програми – ПРСР, Програмата за морско дело и рибарство и Програмата за лозаро-винарския сектор.

Селското стопанство е вън от схемата 60/40

От агроминистерството подробно обясниха в кои три направления могат да бъдат отпускани средства, стига да получим одобрението на Брюксел. Още детайли дава и Васил Грудев – изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, за „Икономист“.

Първата схема ще работи по модела на компенсаторното плащане. С нея ще се компенсират разходи, които земеделските производители и преработватели правят, за да осигурят превенция и безопасна работа на своите работници. Тук се включват разходи за закупуване на предпазни средства, дезинфектанти, работа на смени. 

Васил Грудев: Задължително трябва да се пазят всички счетоводни документи за допълнителни разходи, направени във връзка със ситуацията.

По-любопитна е втората схема, по която се работи. Тя би трябвало да осигури допълнително кредитиране за чувствителни сектори, като плодове, зеленчуци, животновъдство и биологично земеделие. Предстои да се уточни и самата лихва по тези кредити.

Васил Грудев: Отпускането на кредити ще бъде въз основа на обвързаното подпомагане, което фермерите очакват да получат в рамките на календарната година.

По думите на Васил Грудев това ще бъде един вид авансово плащане на част от обвързаната помощ, като субсидията ще се прихване по-късно. Кредитът ще се дава от Разплащателната агенция, която ще извършва бързи проверки на терен като обезпечение за част от субсидията за обвързана подкрепа.

ВИЖТЕ ВОДЕЩИТЕ НОВИНИ

Третата схема може да се реализира на по-късен етап, ако се стигне до срив на цените на агростоки заради коронавируса. Тя отново ще бъде компенсаторна мярка за стопанствата. Вече се следи движението на цените на основните суровини и ако в някои сектори има сериозни смущения на пазара, едва тогава ДФЗ ще прибегне до плащането на компенсации, уточнява изпълнителният директор на Фонда.

 

ОЩЕ  ПО ТЕМАТА:

Производители поискаха ускорено изплащане на субсидии

Министърът: Недоговорените бюджети да се пренасочат към уязвими сектори

Мярка Covid-19: Какви разходи може да покрива?