Асоциацията за развъждане на месодайните породи говеда в България (АРМПГБ) ще проведе общо събрание на членовете си този месец. То ще се състои на 26 април в Сливен.
 
 
Дневният ред на проявата включва редица точки, включително и промяна на устава на асоциацията и промяна в съставите и числеността на управителния съвет (УС) и на контролния съвет (КС) на АРМПГБ.
 
По време на общото събрание ще бъде приет финансовият отчет за изминалата 2017 г., като ще се представи и отчет за дейността на УС и КС. 
 
Говедовъдите ще резюмират и основните проблеми в организацията и сектора.