Асоциацията за развъждане на месодайни породи говеда в България (АРМПГБ) се готви да регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) с определена цел - да осигури бизнеспартньорства и пазари на своите членове.

Първата браншова камара за месодайно животновъдство е вече факт

Предложението ще бъде гласувано на извънредно общо събрание на членовете, насрочено за 5 септември в Сливен.

Какво налага тази нова стъпка, попитахме нейния председател Стоян Чуканов.

„Имаме запитвания и интерес от чуждестранни купувачи. Търсят ни, защото сме развъдна асоциация, имаме генетика, проследяемост, предвидимост. Асоциацията е най-надеждният партньор, защото ние имаме базата данни и респективно количества,“ коментира Чуканов.

Такава е структурата на АРМПГБ и така е направен нейният устав, че за да се създаде търговско дружество, решението трябва да се вземе от Общото събрание или Върховния колективен орган. 

„Това е комуникирано много пъти с наши членове, проучваме каква готовност имаме за експорт. В момента си подготвяме къщичката, за да направим всичко както трябва,“ обяснява говедовъдът.

Чуканов припомня, че Асоциацията е сдружение с нестопанска цел, регистрирана по ДДС като развъдна асоциация. Нейните членове са 123.

„Ако започнем по-активна търговия, особено с чужбина, тогава заради рестрикциите на Закона за ДДС така ще се случи, че ще надвишим 30-те процента, които биха могли да бъдат от друга дейност. С новото дружество директно ще се регистрираме така, че ще си получаваме ДДС-то ежемесечно при износ“, твърди производителят.

Според него създаването на ЕООД към Асоциацията е логично развитие на нещата. 

„В чужбина развъдчикът не продава. Към всяка развъдна асоциация си има кооператив или търговска фирма, която се занимава точно с това. Приходите от нея помагат на асоциацията да се развива. Идеята е това да се случи и при нас,“ добавя Чуканов.