Стопаните от българското месодайно говедовъдство очакват изключително бърз растеж в своя сектор през следващите пет години.
 
 
Говедата, които не са в категорията „Млекодайни“, са се увеличили през последните три години у нас от 85 870 животни на 106 763 животни на фона на намаляващо национално стадо. Съответно при млекодайните крави е отчетено намаление от 271 329 животни на 234 055 животни.
 
Анкетно проучване на 100 ферми с общо 9 000 животни от месодайния сектор показва, че стопаните очакват през следващите пет години да увеличат стадата си общо до 28 000 животни при среден годишен ръст от 40%. 
 
Проучването е направено от докторанта в Икономическия университет във Варна Стефан Генов по поръчка на Националната асоциация за месодайно говедовъдство в България (НАМГБ) и Асоциацията за развъждане на месодайни породи говеда в България (АРМПГБ).
 
 
Резултатите бяха представени при учредяването на Браншовата камара на месодайното животновъдство. Тя обединява стопани, които отглеждат месодайни говеда, овце и кози.
 
Очакванията на фермерите за интензивен растеж се потвърждават и от официалната статистика на земеделското министерство. Данните показват 39% средно годишно увеличение на броя на отглежданите месодайни говеда в периода от 2012 до 2018 г.
 
                             Породен състав и структура на анкетираните стопанства
Източник: Анкетно проучване, автор Стоян Генов
 
Анкетираните стопани определено са ориентирани към отглеждането на животни от утвърдени породи под селекционен контрол – такива са 84% от всички участници в изследването. На практика обаче през 2017 г. месодайните крави под селекционен контрол са едва 8,2% от всички субсидирани месодайни крави и юници, показват данни от Аграрния доклад на земеделското министерство.
 
Субсидиите са важен фактор в работата на стопаните, но 67% от анкетираните заявяват, че биха участвали в развъдна организация дори без програми за субсидиране.
 
По схемите за директни плащания за 2017 г. за месодайните крави и юници са отпуснати 22 млн. лв., като от тях 3,250 млн. лв. са за подпомагане на животните под селекционен контрол.

 

© 2019 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!