Учредиха първата браншова камара на месодайното животновъдство. Структурата ще защитава интересите на месодайните говеда, овце и кози. Това уточнение залегна в устава на камарата, стана ясно по време на събитието, което се провежда днес, 8 май, в хотел „Земята и хората“, в София.
 
 
Идеята за създаването на новата организация е на двете ключови развъдни асоциации -  Националната асоциация за месодайно говедовъдство в България (НАМГБ) и Асоциацията за развъждане на месодайни породи говеда в България (АРМПГБ). 
 
„Всички знаем и сме убедени в нуждата от създаването на тази браншова камара. Предизвикателствата, които стоят пред нас оттук нататък не са малко. Обединението ще даде една по-голяма тежест за това да бъдат чути нашите проблеми и съответно да бъдат намерени решения за тях“, каза Георги Андонов, председател на НАМГБ, по време на откриване на събитието.
 
Той допълни, че оттук нататък обаче сектор месодайно животновъдство е изправен пред едно още по-голямо предизвикателство.
 
„Секторът трябва да бъде сведен на пазарно ниво, което да формира реална рентабилност. Рентабилност, която да доведе до устойчивост!“, категоричен е Андонов.
 
 
По време на събранието предстои да бъдат избрани и ръководните органи, както и първия ръководител на новата структура.
 
Петима души влизат в Управителния съвет на камарата. Това са: Георги Андонов, Надежда Рангелова, Николай Димов, Стефка Боева и Пламен Лазаров. 
 
 
Избраха и членовете на Контролния съвет - това са двете асоциации-учредителки АРМПГБ и НАМГБ, заедно с Иван Венински, Борис Лазаров и Георги Диков. 
 
Председател на новата структура е Георги Андонов.
 
 
Браншовата камара ще представлява и защитава общите икономически интереси на нейните членове. Ще подпомага и насърчава развитието на техните бизнес и индивидуален стопански просперитет на всеки един от членовете, както и на бранша месодайно животновъдство, пише още в Устава на структурата.