След повсеместни валежи и рязък спад в температурите, през следващите седем дни отново се очаква затопляне, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

На много места в Северна и Южна България (Велико Търново, Свищов, Русе, Разград, Силистра, Варна, Шабла, Добрич, Елхово, Карнобат, Кърджали, Хасково, Чирпан) се отчита подобряване на почвената влага, заради падналите дъждове между 15-30 l/m2.

Агропрогноза

Метеоролозите констатират, че застудяването през последните дни е довело до затихване, а в районите с образувала се снежна покривка с височина между 5-15 cm в Северна България и Софийското поле и до прекратяване на вегетационните процеси при зимните житни култури и зимната рапица.

През следващия седемдневен период се прогнозира промяна в агрометеорологичните условия и повишение на температурите. 

“В източната половина от страната средноденонощните им стойности ще са над биологичния минмимум за посевите с пшеница, ечемик и рапица и там ще се наблюдава слабоизразена вегетация. Въпреки наднормените температури за сезона промяна във фенологичното състояние на културите не се очаква”, прогнозират агрометеоролозите. 

При пшеницата и ечемика ще се наблюдават различни фенологични фази – братене, фаза трети лист и начало на листообразуване при къснозасетите посеви след агротехническите срокове. В Южна България (агростанции Сливен, Пловдив) при рапицата ще се наблюдава фаза розетка, която осигурява успешното презимуване на културата.

Критични минимални стойности на температурите за селскостопанските култури не се прогнозират.

През следващите дни условията ще позволяват извършването на сезонните почвообработки (дълбока оран на площите предвидени за пролетни сеитби) и фитосанитарните дейности при трайните насаждения. В средата на периода се прогнозират повсеместни валежи и подобрение на почвеното овлажнение.