Сухо и горещо време през тази седмица ще определя ускорено развитие на вегетационните процеси при земеделските култури на открито.

Жегата пренаписа прогнозите за реколтата в ЕС

Средноденонощните температури ще останат високи за сезона, а отсъствието на валежи ще задълбочи почвеното засушаване в полските райони на страната, отбеляза Драгомир Атанасов, агрометеоролог в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Експертите на Meteo Balkans очакват в средата на седмицата - в сряда и четвъртък, над страната да премине по-хладен атмосферен фронт. Възможни са слаби гръмотевични бури и дъждове без съществено стопанско значение.

Условия за по-големи количества валежи има в Тракийската низина в четвъртък.

Драгомир Атанасов: „През периода при царевицата ще протичат фазите млечна и преход към восъчна зрялост и восъчна и пълна зрялост в зависимост от ранозрелостта на хибридите.“

Експертът на НИМХ отбелязва, че в началото на този месец текат агротехическите срокове за сеитба на зимната рапица.

Сушата в голяма част от полските райони на страната доведе до изчерпване на продуктивните почвени влагозапаси в горните почвени слоеве.

Това ще възпрепятства провеждането на предсеитбените почвообработки, ще влоши условията за качествена сеитба на рапицата и протичането на началните фази от развитието й.

„Неблагоприятните условия могат да отложат сеитбата на рапицата до настъпването на подобрение на условията на почвено овлажнение", допълва Драгомир Атанасов.

Агрометеорлогичните условия през периода ще са подходящи за провеждането на жътвата на слънчогледа и узрелите вече ранни хибриди царевица

Дълбоката оран на полетата, предвидени за пролетни окопни култури, също ще се възпрепятства от сухата почва.

През периода ще се извършва обеззаразяване на семената за сеитба от пшеница и ечемик. Условията за извършване на растително-защитни мероприятия ще са подходящи в ранните часове на деня.

Остава висок риска от възникване на пожари при провеждането на агротехническите мероприятия на полето.