Две трети от територията на България е изложена на повишен риск от засушаване в резултат на глобалните климатични процеси.

Агрометеорология: Първи дъждове и захлаждане в средата на септември

Това показват данни на Световния фонд за природата (WWF), които са публикувани за свободен достъп в специална платформа, наречена Филтър за водния риск.

Възобновяемият воден ресурс на България се оценява на 19-20 млрд. куб. метра средно годишно, като може да се разчита на 75% от тях или на 14 млрд. куб. метра. 

Селското стопанство на България използва едва 19% от общото потребление на водни ресурси в страната. На домакинствата у нас се падат 3%, а огромният дял от консумацията е в промишлеността – 78%.

Суша

Източник: WWF

Доклад на Световният фонд за природата (WWF) – Германия, предупреждава, че климатичната криза предизвиква все по-реален риск от засушавания в световен мащаб.

Според изследването, озаглавено „Кризата на засушаването: Глобалната жажда за вода в ерата на климатичните промени“, Европа не прави изключение, съобщи WWF България.

Тези процеси оказват натиск върху влажните зони и градската среда и се отразяват негативно върху живота на 55 милиона души всяка година, излагайки на риск енергийните доставки и производството на храни.

Докладът използва данните на водещия онлайн инструмент на WWF, оценяващ заплахата от недостиг на вода – Филтъра за водния риск. С негова помощ експертите са анализирали риска от засушаване в градовете, земеделските площи за отглеждане на култури от първостепенно значение като царевица, ориз и пшеница, а също районите с мощности за производство на електроенергия, както и зоните на политически конфликти, свързани с водата.

„Сушите унищожават важни екосистеми, застрашават продоволствената сигурност и подхранват социални вълнения и политически конфликти“, коментира Филип Вагниц от WWF Германия. 

По думите му чеждународната общност трябва значително да увеличи приноса си в областта на климата, за да ограничи глобалното затопляне до 1,5 градуса. В противен случай засушаването постепенно ще се разпростре над целия свят.

Докладът на WWF показва, че 22 % от основните хранителни култури, като пшеницата, се отглеждат на територии с висок или много висок риск от засушаване.

„Данните показват, че дори най-северните страни в Европа вече отчитат първите предупредителни признаци на засушаване. Стокхолм, Ротердам, Манчестър и Бирмингам са сред градовете, изложени на най-сериозен риск от недостиг на вода през следващите десетилетия“, предупреждава Филип Пенчев, старши експерт на практика „Води“ във WWF България.

Ако рискът от засушаване се увеличи, нараства и вероятността от регионални конфликти заради оскъдните водни ресурси.

Природозащитната организация WWF предупреждава, че засушаванията представляват сериозна заплаха за човешкия живот, поминък и икономическа стабилност. 

Докато нарастването на населението, социално-икономическото развитие и урбанизацията увеличават потребността от вода, климатичните промени влияят на динамиката и количеството на валежите. 

Това предизвиква „висок воден стрес“ в редица европейски държави като Гърция, Кипър, Италия, Испания, Португалия и дори в традиционно дъждовната Белгия. Тревожно е, че техните достъпни водни ресурси намаляват средно с 40 % на годишна база.