Населението на планетата ще нарасне – до 2050 г. то ще се увеличи с още 2 млрд. души. Това означава, че ще има нужда от повече хранителни продукти. За да не се сблъска човечеството с глобален глад, както във фантастиката „Интерстелар“, селскостопанският отрасъл ще трябва да отговори на няколко сериозни предизвикателства, се казва в сайта на Атлас на новите професии.

Как изкуственият интелект помага на свиневъдите?

В момента малцина се замислят за бъдещето и професиите в сектора на земеделието не се ползват с голяма популярност. В бъдеще това ще се промени. Престижът им ще нарасне.

Технологичните нововъведения ще позволят ефективно да се обработват площи, използвайки по-малко ръчен труд. Отговорностите и задачите пред агроспециалистите ще се променят, съответно ще се родят нови професии в отрасъла.