През следващият период агрометеорологичните условия ще претърпят значителна положителна промяна. В края на март се прогнозира съществено повишение на температурите и ускоряване на вегетационните процеси при есенните посеви и трайните насаждения. Това посочват в прогнозата си агрометеоролозите от НИМХ при БАН. 
 
 
До средата на първото десетдневие на април развитието на земеделските култури ще се осъществява при наднормени топлинни условия. През периода при зимните житни култури ще протича преход от фаза братене към вретенене и фаза вретенене при посевите в южните райони на страната. При рапицата в края на периода ще се наблюдава фаза бутонизация.
 
Наднормените валежи през март възпрепятстваха провеждането на сезонните агротехнически мероприятия. Прогнозираните валежи в началото на април допълнително ще забавят предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване с пролетни култури. Очакват се сериозни закъснения при сеитбата на слънчогледа. В края на март изтичат агротехническите срокове за сеитбата на слънчогледа в Южна България, а през следващия период – и в Дунавската равнина.