Бъдещето на храните, трансформацията на хранителните системи, както и изграждането на цялостна стратегия „От фермата до трапезата“ са теми, които ще стават все по-актуални в световен, европейски и национален мащаб. 

Агроиновации: Софтуер за управление на риска в зърнопроизводството

В брой 132 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, ви представяме два проекта, подкрепени от Европейския институт за иновации и технологии в храните EIT Food. Тяхната цел е се намали разхищението на храна и да се увеличи безопасността на продуктите.

Значителна част от продукцията на хранително-вкусовата и преработвателната индустрия се разхищава или се бракува. Решение на проблема търси иновативен проект – ЕIT Food Digital Marketplace for Side Streams. Той дава възможност на компаниите по целия свят да идентифицират лесно потоците от странични и остатъчни продукти и да увеличат добавената стойност.

Проектът има за цел да намери най-доброто съответствие между нуждите на доставчиците и купувачите. Изгражда се единна база данни, която да послужи за превръщането на партньорската мрежа във водещ играч в глобалната кръгова биоикономика.

Идентифицирани са 6 междинни стъпки. Първата е маркиране на критерии за източниците на страничните потоци от хранително-вкусовата промишленост. Следва анализиране на съставките на всеки страничен продукт чрез авангардни технологии, които позволяват количествено профилиране и откриване на все още неизвестни съединения.

Трета стъпка е изграждане на аналитична база данни, която разполага с всеобхватна търсачка. Следва попълване на технологичните пропуски, за да се постигне качествено снабдяване. Завършва се с разработване на цялостен процес за развитие на връзки между доставчици и купувачи, както и на стратегия за пускане на пазара.

Безопасността на храните е един от основните проблеми при производството на храни. Решение на проблема търси друг иновативен проект – Digital Twin Management, който също е подкрепен от EIT Food. 

По-добрата проследимост на агро-хранителната верига и особено на процеса по безопасността на храните може да увеличи времето за реакция и за отстраняване на потенциално опасни продукти. По този начин се предотвратяват заболявания, пренасяни с храна и понякога фатални за човешкото здраве.

Допълнително предимство е възможността да се намалят отпадъците от хранителни продукти. За нуждите на проекта ще се разшири инфраструктурата в две от партньорските компании – Givaudan и Strauss, както и на създадената през 2018 г. цифрова платформа Digital Twin Platform. За целите на проекта е необходимо да се идентифицират съответните заинтересовани страни и да се разработят решения за тяхната цифрова интеграция.

132 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на EIT Food и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.

Следете темата и на cap4us.agri.bg