В рамките на международна конференция, посветена на създаването на мостове между двете програми, които таргетират иновациите в земеделието ЕПИ-АГРИ и Хоризонт 2020, участниците имаха възможност да посетят демоферми към университета в Киел в областта Шлезвиг-Холщайн, където представители на Оперативните иновативни групи разказаха за начините за създаване на групите и представиха дейностите по своите проекти. В миналия брой на рубриката представихме проекта на оперативната група „Оптимизирано управление на пасищата - интелигентно пашуване".
 
 
В 15 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Института за агростратегии и иновации, ще ви запознаем с още един от представените на конференцията през септември проекти. Той е на оперативната група „Иновативни системи за компост и почвено плодородие", презентиран от агроинженера Romana Holle от „Експериментален и консултативен център по органично земеделие“ в областта Шлезвиг-Холщайн, Германия.
 
 
Целта на оперативната група „Иновативни системи за компост и почвено плодородие“ е да се разработят нови технологични методи за компостиране и производство на екстракти от компост в сътрудничество с фермери, съветници и учени, както и тестването и адаптирането им към условията в германската област Шлезвиг-Холщайн. В проекта на оперативната група са включени осемнайсет фермери, от които седемнайсет са биологични производители, а един е конвенционален.
 
По проекта е предвидено, посредством ефективното управление на хранителните вещества на растенията, растителната защита и чрез хумусно развитие да се постигне напредък при управлението на ресурсите, особено при биологичното производство. В допълнение с по-добрата организация на работата в стопанствата, проектът цели също така да покаже и връзката между икономическите и екологични ефекти от дейността на фермите. 
 
 
В резултат от изпълнението на заложените по проекта дейности се очаква да бъдат разработени стратегии за управление на работата, които създават висококачествен компост върху земеделска земя. В тях се включва проверка с бързи тестове за оценка на процеса на компостиране и оценка на качеството на компоста, както и проучването на ефективността при първични опити върху култивирани растения. 
 
Потенциалните хумусблагоприятни техники за обработка на почвата се определят от практически опити с научна подкрепа, включваща развитие на хумуса, повишена активност на микроорганизмите и т.н. Предвижда се също така да се разработят специфични за региона стратегии за устойчиво увеличаване на добивите от биологични ферми, защита от почвена ерозия и намалени емисии на отделяне на въглероден диоксид в почвата.
 
 
Сред дейностите по проекта на Оперативната група са включени още изследването на ефектите от различните начини на производство на компост върху почвеното плодородие и сравнителен анализ на получените резултати от полевите тестове при прилагането на различните видове компост в стопанствата.
 
Публикацията е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена от Институт за агростратегии и иновации като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.