Цифровите технологии навлизат все по-широко в търговията на земеделска продукция. Намират и приложение при късите вериги на доставки. Платформа за електронна търговия за местни продукти в Швеция е темата на 92 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.
 
 
Оперативна група, съставена от фермери, софтуерни разработчици и маркетинг специалисти, която изпълнява проект по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) на Швеция от 2017 година насам търси възможности за земеделските производители да подобрят логистичната си ефективност за директни продажби на своята продукцията.
 
Целта на оперативната група, която изпълнява проект на обща стойност 310 000 евро е разработването и внедряването на цифрово решение за търговия, което ще позволи на производителите да намалят административните разходи и да достигнат до по-широк кръг клиенти в района на Стокхолм, търсещи продукти местно производство.
 
От друга страна, директните продажби на потребители или предприятия позволяват на производителите да получат по-висока цена за своите продукти, отколкото ако продават чрез търговци на едро. Но допълнителните административни и логистични разходи често са високи и ограничават способността на производителите да подобрят рентабилността. Това са основните проблеми, чието решение търсят при разработването на платформа за електронна търговия.
 
Платформата ще подкрепя както клиентите на дребно, така и тези, които искат стоки на едро, а системата ще опрости и автоматизира целия процес на продажба от управлението на запасите, събирането на поръчки и изпълнението до доставката, плащанията, счетоводството, отчитането и планирането. Системата може да се използва от отделни производители или групи производители, например онлайн или физически пазари на земеделски производители, за да получава онлайн поръчки и да координира изпълнението и доставките на клиенти на едро и дребно. 
 
В платформата за електронна търговия е интегриран софтуер за електронни разплащания, който позволява на производителите да имат достъп до всичките си данни за продажбите в една система, включително продажби на клиенти на едро и дребно, извършвани на пазари, фирмени щандове и търговската мрежа, където са дистрибутирани произведените от тях стоки.
 
В пилотното приложение на платформата се предлагат прясно агнешко, телешко и пилешко месо, яйца, сирене, прясно мляко, брашно, хляб и хлебни изделия от ферми в района на шведската столица. Вторият етап на проекта на оперативната група включва разширяване на периметъра, както и асортимента на предлаганите продукти като се включат плодове и зеленчуци и се увеличи преработената продукция. 
 
 
92 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ-АГРИ и предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!