Оперативни групи от Естония и Финландия изпълняват първия транснационален проект по мярка „Сътрудничество“ в рамките на Европейско партньорство за иновации. 
 
Опитът в реализирането на съвместните дейности в помощ на животновъдството в двете държави ви представяме в 82 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации
 
Много оперативни групи функционират на територията на държавите-членки на ЕС. Те са обединени около решаването на различни проблеми на фермери в сътрудничество с научни и изследователски звена, университетски центрове за иновации, различни браншови неправителствени организации, земеделски камари, съветнически служби, компании-доставчици на услуги, разработчици на цифрови решения и много други заинтересовани страни от агро-хранителната верига. Досега обаче не бяхме срещали пример за сътрудничество между оперативни групи между две държави в рамките на ЕПИ-АГРИ.
 

Как започва всичко?

 
Естонският управляващ орган на ПРСР обявява специален прием за трансгранични оперативни групи в края на 2017 година. Одобрени са няколко заявления за партньорство. Така се стига до подписването на първото споразумение за трансгранично сътрудничество в историята на Оперативните групи на Европейско партньорство за иновации. 
 
То е подписано през 2018 година между оперативна група „Естонски млечен клъстер - Piimaklaster“ и финландската оперативна група SMARTFEED, ръководена от Университета в Оулу във Финландия. Съгласно сътрудничеството, естонският проект разработва автоматизирана система за тестови инструменти чрез биосензори за ранно откриване на три от най-често срещаните бактерии, причиняващи мастит при млечните крави. Финландският им партньор разработва технологии, свързани с наблюдение на здравето на животните, като се фокусира върху анализа на хранителните маркери в млякото и разработва биомаркери за кетоацидоза за диагностициране на субклинична кетоза. 
 

Съвместен проект

 
В рамките на съвместния проект е предвидено партньорите от двете оперативни групи да организират пилотни тестове във ферми, включени в проекта. Тестовете в стопанствата са идентични за всеки от проектите както в Естония, така и във Финландия.
„От началото на съвместната реализация на проекта до сега бихме могли да споделим, че опитът ни е много положителен, от двете страни всичко протича подредено и гладко“, казва Харди Тамм - координатор на естонската оперативна група „Piimaklaster“ за досегашния им опит след подписването на споразумението за сътрудничество с финландските колеги. 
 
„Като се има предвид разстоянието от 900 км между координаторите, досега се срещнахме лице в лице само два пъти, но поддържаме телеконферентна връзка и сме в непрекъсната онлайн комуникация. Мисля, че и двете групи се възползват от това транснационално сътрудничество“, допълва координаторът от Естонски млечен клъстер. „И двете страни по проекта имат силен капацитет за разработване на цифрови инструменти. Надяваме се, че сътрудничеството може да спомогне за по-широко разпространение на резултатите в селското стопанство”, категоричен е Харди Тамм. 
 

Партньорите

 
В оперативната група „Естонски млечен клъстер“ участват освен група животновъдни стопанства, членове на Естонската асоциация на животновъдите, Естонския университет по биологични науки, Естонския център за развитие на здравните технологии.
Партньори във финландската оперативна група SMARTFEED - Интелигентни измервания при хранене и здраве в говедовъдството, координирана от Департамента по измервателна техника на Университетът в Оулу, са осем млечни ферми, ProAgria - Финландска съветническа мрежа в селските райони, компания за цифрови решения и фирма производител на силозни проби и ветеринарна компания.
 
 
Проектът на финландската оперативна група има за цел да разработи методи, инструменти и анализи за мониторинг на качеството на силажа на едър рогат добитък и баланса на енергийното и протеиновото хранене на млечните крави на място в стопанствата. Разработените измервателни решения включват пренос и съхранение на данни в централизирана база данни, за да се улесни ефективното използване на резултатите от измерването. Крайната цел е да се намалят разходите за хранене, да се подобри производителността и здравето на животните, и да се спестява време от ежедневната работа на фермерите.
 
82 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!