Селското стопанство е в центъра на редица предизвикателства, пред които човечеството се изправя – нарастването на броя на населението, нуждата от здравословна храна, промените в климата и недостига на ресурси. 
 
 
Неефективността във веригата на производство и доставка на храна може да доведе до намалена продуктивност и загуба на енергия, така че вложените ресурси да се окажат изразходвани напразно. 
 
Мерките, които могат да предотвратят тези загуби са с особено значение. 
Ирландската Meade Potato Company е една от компаниите, които предлагат интересно решение за справяне с проблемите. За тях ще  ви разкажем в брой 97 на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Института за агростратегии и иновации.
 
„От бизнес гледна точка, е напълно логично всички налични ресурси да бъдат използвани. Преработката и реализирането на картофи и други зеленчуци е бизнес с големи обеми и нисък марж. 
Това означава, че инвестирането в по-ефективни методи, които да водят до по-висока ефективност, а в същото време да се съобразяваме с разходите, е решаващо. Така ние трябва да взимаме решения с нагласата за устойчивост”, казва Eleanor Meade. Тя е бизнес мениджър в компанията, основана през 1982 г. и която се занимава с преработката на плодове и зеленчуци. 
 
Първите стъпки в ограничаването на разхищение на храната се правят веднага след като камионите пристигнат, като се прави проверка на качеството. 
 
Веднага след пристигането си в цеховете продукцията се сортира и се разпределя в пет различни хладилника, които са съобразени със спецификите на конкретните плодове и зеленчуци. 
 
„Разполагаме с пет специфични охлаждащи помещения, в които има различна температура, която е настроена според необходимите условия  на съответните плодове и зеленчуци. 
 
Големината на пакетите, изпращани в супермаркетите пък се промения спрямо сезона, така че да са адаптирани с големината на продуктите и нуждите на клиентите. Винаги сме казвали: ако знаеш какво иска потребителя, можеш да намалиш загубите на храна. Заедно с това, преговаряме със супермаркетите да правят опити да адаптират стандартите си към зеленчуците, които пристигат при тях. Не само за картофите, но и за всичката храна, която се доставя. Това не винаги е лесно, но е правилното решение”, казва  Eleanor Meade. 
Като резултат от качествения контрол в Meade, картофите например, се разпределят в три групи.  
 
 
„Има такива, които са или твърде малки, или твърде грамадни. По-дребните ги продаваме за бейби картофи, за които има голямо търсене. Картофите, които са с твърде много дефекти се обелват и се бланшират. Те могат да се продават както на веригите, така и на кетъринг компаниите. С обелките могат да се хранят животни. Като сортираме картофите в тези три групи и намерим правилния пазар за тях, ние намаляваме и загубата на храна”, казва Connor O’Malley от компанията.
 
Продуктите, които са напълно годни за ядене, но не се реализират пък се даряват за благотворителност. 
„Това е свързано с известно предизвикателство, защото се налага да се отделят хора, които да се занимават с организирането, но след като си си поставил за цел да правиш нулево разхищение, трябва да спазваш линията”, допълва  Eleanor Meade. 
 
97 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ-Агри и предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!