Цифровите технологии могат да помогнат на европейските фермери да увеличат своята рентабилност и да намалят въздействието си върху околната среда, но те са по-ефективни, когато се подкрепят от държавната политика.
 
Необходимостта от разгръщането на потенциала за цифровизация на европейското земеделие е все по-голяма. Регионът Шлезвиг-Холщайн в северната част на Германия вече създаде цифрова стратегия, която се отнася до земеделския сектор. Какви са ползите от подобна стратегия за селското стопанство? Това е темата на 98 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Института за агростратегии и иновации.
 
„В Шлезвиг-Холщайн искаме да запазим региона да бъде модерен и в крак с новите технологии. Решихме да си поставим за цел да станем водещ регион на Германия по отношение на цифровизацията. По този начин създадохме така наречения „Кабинет за цифровизация“, който осигурява ясна и всеобхватна стратегия за цифровизация на областта Шлезвиг-Холщайн”, казва Хайнрих Тервит, началник на отдела, отговарящ за цифровата стратегия за селското стопанство в регионалното министерство.
 
„За да създадем цифрова стратегия, нашето правителство нае консултантска фирма от Берлин. За по-малко от една година те успяха да създадат стратегия, работеща съвместно с различни заинтересовани страни в Шлезвиг-Холщайн, включително нашите регионални министерства. Селското стопанство е част от тази цифрова стратегия, защото земеделските стопани са все още гръбнакът на нашите селски райони. През 2018 г. регионалното правителство прие стратегията, така че сега можем да започнем с изпълнението на действията, които са на дневен ред”, обяснява още германският експерт.
 
 
За да включи фермерите в своята цифрова стратегия, Шлезвиг-Холщайн организира семинар за събиране на основните идеи. Канят фермери през техните структури като Съюза на фермерите например, създават постоянна група от заинтересовани експерти. Тяхната роля е да дават обратна връзка от администрацията и обща информация за селскостопанските теми.
 
От особено значение е включването на земеделските производители, които участват в оперативните групи на ЕПИ-АГРИ и вече имат програма за цифрови технологии. Основната цел е да се съберат съществуващият опит и знания, за да може заедно да се търсят решения за проблеми в областта на сигурността на данните и достъпността до интернет в селските райони.
 
Ефективното използване на цифровите решения в селското стопанство е най-доброто, когато има надеждна мобилна мрежа. В рамките на тази комуникация с фермерите регионалната администрация чува от няколко фермери, че трябва да се справят с лоша мобилна връзка, която създава проблеми, когато работят с автоматично задвижвани трактори, например. Затова местната администрация решава, че до 2025 г. оптичните връзки трябва да бъдат достъпни за всички домакинства и сгради в Шлезвиг-Холщайн, обобщава данните от обратната връзка с фермерите Хайнрих Тервит.
 
Експертът споделя и някои съвети към публичните органи, които планират да създадат цифрова стратегия: „Когато става въпрос за прилагане на цифрови стратегии, е важно властите да имат волята и финансовите ресурси.
 
Можете да увеличите доверието и успеваемостта на вашата стратегия за цифровизация чрез финансови ресурси за малки експериментални проекти. За нас проектите на оперативните групи на ЕПИ-АГРИ са добър инструмент за това. През 2018 г. имахме прием за оперативни групи па ЕПИ-АГРИ и дадохме предимство на всички проекти, които имат нещо общо с цифровизацията”, казва още Хайнрих Тервит.
 
98 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ-Агри и предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!