Развъждането на северни елени не е от най-популярните дейности в животновъдството, но вече съществува оперативна група в Швеция, която реализира проект за планиране и управление на такава развъдна дейност. С целите и предизвикателствата пред Noma Track ви запознаваме в 34 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.
 
 
Практиките за развъждане на северни елени в Швеция се извършват в огромни отдалечени райони, където оскъдните мобилни мрежи и планинските терени се оказват основно предизвикателство за ежедневните комуникации и възпрепятстват адаптирането на традиционното GPS проследяване. За да се намалят разходите за развъждането на Северните елени обаче е необходима алтернативна IT инфраструктура.
 
С цел по-доброто планиране и управление на развъдната дейност е сформирана оперативната група Noma Track, в която си партнират Асоциацията на развъдчиците на северни елени Dálvvadis, четири развъдни стопанства в Швеция и Техническият университет в Luleå. Те изпълняват проект по мярка 16 от ПРСР с бюджет от 639 000 евро за периода от март 2017 до юни 2020 г.
 
Целта на проекта е да се разработи инструмент за цифрово планиране за пасищата на елените, който може да се използва в районите с или без достъп до мобилен интернет. Приложението има за цел да намали разходите и да се оптимизира работата при събирането на елени по време на стопанските дейности по отглеждане на животните.
 
Очакваните резултати от изпълнението на проекта са успешното съчетание на безжични дрон технологии и персонализирано мобилно приложение с нова комуникационна архитектура. Това има за цел да се подобрят връзките в отдалечените пасищни райони, за да се интегрират безпроблемно нови и съществуващи решения за проследяване на стадата, за мониторинг в реално време и да се позволи на развъдчиците на елени да споделят съответната информация от пасищата.
 
Първият прототип е разработен и тестван през есента на 2017 г. Ключовите предизвикателства, които се открояват досега са промяната на националните правила за управление на дронове, интегрирането на облачно-базирани решения за проследяване, както и проблеми с образуването на лед върху GPS устройствата.
 
34 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!