Компанията за купуване и наемане на земеделска земя Агрион стана първата, специализирана в управлението на земя, която пусна и кредити за физически и юридически лица от агросектора.  Дружеството бе регистрирано в БНБ.  
 
Амбициите на Агрион са да дава кредити по-бързо, при по-лесно кандидатстване и с по-малко документация, става ясно от сравнителен анализ на кредитните продукти. Компанията не изисква подробни бизнес отчети и анализи, нито допълнителни застраховки или откриване на сметки, не събира такси и комисионни за разглеждане на документи.
  
„След направен задълбочен анализ стигнахме до извода, че има пазарна ниша за кредитиране на фермери с цел инвестиции, покриване на спешни разходи или лизинг. Наблюденията ни за пазара показват, че именно земеделският сектор ще бъде сред най-активните в търсенето на средства.”, посочиха от Агрион.  „Улеснението за клиента е, че не се изисква детайлен бизнес план, финансов анализ, отлична кредитна история. Освен това, Агрион няма такса за разглеждане, което намалява риска за кредитоискателя да направи разходи, а в крайна сметка да не е одобрен. На практика той не дължи нищо преди да е сигурен, че ще получи желаното финансиране”, разказаха още експертите по поземлени отношения.
 
 
От компанията разчитат услугата да привлече земеделците от всички сектори, независимо от тяхната големина. Дружеството не залага специални изисквания за кредитополучателите, а ще проучва всеки кандидат доколко би могъл да си погасява вноските. „Искаме да подходим индивидуално към всяка сделка и нуждите на клиента, което вярваме, че ни различава като механизъм от финансовите институции. Друго наше предимство е, че можем да подготвим необходимите документи от името на собственика”, споделиха от българската компания.  Като основно обезпечение се приема земята, а реалният процент на отпуснатото финансиране е до 80% от пазарната ѝ стойност.
 
Услугата вече се предлага в офисите на Агрион в цялата страна. Компанията се наложи като лидер в управлението на земя.