Изпълнителната агенция "Сертифициращ одит на средствата от европейските земеделски фондове" в състава на Министерството на земеделието и храните ще заработи от 2016 г. Това заяви по време на Парламентарен контрол министърът на земеделието Десислава Танева. 
 
Фермер.БГ припомня, че до създаването на такава агенция се стига след поредицата провалени търгове за Сертифициращ орган на Разплащателната агенция. На 4 декември министърът на земеделието и храните Десислава Танева съобщи, че след директно договаряне на процедурата вече има сключен договор за Сертифициращ орган на Разплащателната агенция. 
 
„Това ще струва малко по-скъпо от провеждането на обществени поръчки за избор на сертифициращ орган, които в периода от 2006 до 2015 г. е малко над 8,8 млн. лв. Средната стойност на годишните разходи е 772 хил. лв. Обществената поръчка, приключена миналата година, е с най-ниската стойност от 2006 г. насам – 347 хил. лв.", уточни министърът. 
 
 
Персоналът на новата агенция ще включва 22 -ма души. 
 
Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ ще извършва сертификационен одит за верността на финансовите отчети и изградената система за контрол в Разплащателната агенция по Европейски фонд по гарантиране на земеделието и Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
 
Според европейските правила сертифициращият орган, който одитира разплатените евросредства за земеделие, може да е публичен или частен, определен от държавата членка. Когато е частен одиторски орган, изборът се прави чрез публична тръжна процедура.