16 октомври е Световният ден на прехраната – подходящ случай, в който да си припомним за огромните количества храна, която ежегодно се изхвърля. По данни на Организацията на обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) в света се изхвърлят 1,3 милиарда тона храни годишно, а с една четвърт от тях биха могли да се нахранят 842 милиона души. Около 90 милиона тона храна се губи всяка година в Европа без тук да се включват земеделски хранителни отпадъци и изхвърлянето на уловена риба.

Янез Поточник, европейският комисар за околната среда, заяви: "Когато 870 милиона души гладуват всеки ден, не може да има оправдание за загуба на една трета от храната в света. Европейският съюз си е поставил амбициозната цел да намали наполовина годните за консумация храни, които се изхвърлят, до 2020 година“.
[news]
Храна се губи по протежението на цялата хранителна верига – от земеделските производители, хранителната промишленост, търговците на едро и дребно и потребителите. Причините за това са различни:

Липса на информираност, липса на търговско планиране, объркване по отношение на етикетирането „най-добър до“ и „годен до“, липса на знание от страна на домакинствата за това как да оползотворяват остатъците;

Стандартни размери на порциите, трудност за прогнозиране на броя на клиентите (кетъринг);

Неефективност при мениджмънта на складовите наличности; маркетингови стратегии, които могат да доведат до ненужни покупки (2 за 1, купи 1 получи 1 безплатно);

Свръхпроизводство, загуби при пакетирането (при земеделските производители и в производството):

Неадекватното съхранение (в цялата хранителна верига) и неадекватното опаковане.

ЕК анализира в тясно сътрудничество със заинтересованите страни, експерти и държавите членки на ЕС как да се намали разхищението на храна без да се компрометира безопасността на храните и се обсъждат варианти за действия на ЕС. Работна група разглежда широк спектър от възможни решение като: дарение на излишните хранителни продукти за хранителни банки, датата за етикетиране, фуражи, къси вериги на предлагане на храни, био-енергия и т.н.

Комисията също така започва информационна кампания по повишаване на осведомеността в държавите-членки, както и изясняване надписите „най-добър до“ и „годен до“ върху етикетите във всички страни-членки и на всички езици.


© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!